واحدهای مستقر

 شرکت سبک سازان زرین نقش (بتن رنگی ویژه نما کاری ساختمان )

ترانه های شفابخش طبیعت (گیاهان دارویی)

شرکت آرادسازند سیام (بتن سبک ونیمه شفاف ساختمان )

شرکت آبزیان زیست فناور ( تهیه وتولید وتکثیر آبزیان ، مکمل های غذایی ،صادرات وواردات  )

شرکت خدمات آزمایشگاهی آلتون سگال (تولید تجهیزات آزمایشگاهی )

شرکت دانش بنیان دقت آزما آسیا

شرکت چشم زیر سطح ( تولید وارایه خدمات دوربین های دید تا عمق 47متر )

شرکت مهندسی رایا نورد (اینترنت وایرلس هوشمند )

شرکت ابتکار نوین ویرا ( تولید توربو شارژ برقی )

هسته فناور  دوباره ( بازی سازی )

شرکت خدمات آموزشی فناوران دانش

شرکت پسماند کار کوشا 

شرکت بهراد پویش طب