ارتباط با ما

  رودهن،خیابان امام خمینی،خیابان دانشگاه،ساختمان مرکزرشدواحدهای فناور   صندوق پستی 189,نمابر 76504419 تلفن:76503109

آدرس سایت: Tci.irau.ac.ir