آشنایی با مرکز رشد

شاخص ‏ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‏شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‏ یابی، اطلاع‏‎ رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقات فرصت‏های دیگری است که می‏توان از آن بهرهمند شد.

مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فن‏آوری را در میان دانشگاه‏ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‏های خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می‏‏کند. این مرکز، رشد شرکت‏های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل می‏کند.
بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن‏
آوری در سال 1394 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، با در اختیار داشتن زیربنای 1500 مترمربع و 700 متر مربع فضای قابل ارائه به واحدهای فنآور  فعالیت اجرایی خود را با هدف افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر علم و فنآوری آغاز نمود.

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی در مهر ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز نموده و تا کنون پذیرای 10 هسته و واحد فناور بوده است. مرکز رشد بستری به منظور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید و دانش بنیان بر اساس نیاز منطقه بوده و بدون شک تعامل بین آن و مسئولین منطقه می تواند در پیشبرد هر چه بهتر فعالیت ها نقش آفرینی نماید.