ارتباط با ما

  رودهن،خیابان امام خمینی،خیابان دانشگاه،ساختمان مرکزرشدواحدهای فناور   صندوق پستی 189,نمابر 76504440 تلفن:76503109

پست الکترونیکی: Tic@riau.ac.ir

آدرس سایت: Tic.riau.ac.ir