اهداف وبرنامه ها

 •  بستر سازی در راستای ایجاد فرصت‏های شغلی به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت توسعه فنآوری‌های پیشرفته
 •  ایجاد فضای مناسب جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و فن‏آورانه
 •  حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینی و تحقق نوآوری‌های فن‏آورانه
 •  کمک به رونق اقتصاد محلی و ملی مبتنی بر دانش و فنآوریهای پیشرفته
 •  تخصیص فضا و امکانات برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فن‏آوری‏های پیشرفته،
 •  جلوگیری از مهاجرت متخصصان و فارغ‏التحصیلان استان به استان‏های همجوار و یا خارج از کشور،
 •  کمک در جذب دانشجویان خلاق و فارغ­التحصیلان دارای ایده‏های نوین و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان،
 •  ایجاد شرکت‏های دانش بنیان کوچک و تخصصی با امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی،
 •  ایجاد ارتباط بین شرکت‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سایر استان‏های کشور،
 •  آموزش نیروی متخصص با نگاه نیاز بازار صنعت،
 •  ایجاد امکان استفاده از تکنولوژی و دانش روز،
 •  تولید وتوسعه محصولات و فرآیندهای فن‏آوری قابل عرضه به بازار،
 •  جذب سرمایه تحقیقات مراکز اداری و صنعتی استان،
 •  ایجاد ارزش افزوده برای تحقیقات انجام شده در دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی موجود در استان